Sau khi cài đặt WP xong thì Những việc cần làm ngay sau khi cài đặt WordPress sau cần thực hiện ngay:

 1. Đăng nhập vào admin Xóa bài viết và page mặc định của WP ngay.
 2. Vào General, các bạn có thể thiết lập như sau:
  * general: đặt tên blog (>10 ký tự), miêu tả blog (>50 ký tự), múi giờ, chọn định dạng ngày tháng, chọn ngôn ngữ, cho phép user đăng ký không? …. -> update
  * Viết (Writing) xuống cuối “dịch vụ cập nhật”: thêm vào:

   http://rpc.pingomatic.com
  
   http://rpc.twingly.com
  
   http://api.feedster.com/ping
  
   http://api.moreover.com/RPC2
  
   http://api.moreover.com/ping
  
   http://www.blogdigger.com/RPC2
  
   http://www.blogshares.com/rpc.php
  
   http://www.blogsnow.com/ping
  
   http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
  
   http://bulkfeeds.net/rpc
  
   http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
  
   http://ping.blo.gs/
  
   http://ping.feedburner.com
  
   http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
  
   http://ping.weblogalot.com/rpc.php
  
   http://rpc.blogrolling.com/pinger/
  
   http://rpc.technorati.com/rpc/ping
  
   http://rpc.weblogs.com/RPC2
  
   http://www.feedsubmitter.com
  
   http://blo.gs/ping.php
  
   http://www.pingerati.net
  
   http://www.pingmyblog.com
  
   http://geourl.org/ping
  
   http://ipings.com
  
   http://www.weblogalot.com/ping
  * Mục Đọc (read): chỉnh số bài viết hiển thị
   * Media: Thumbnail: chọn theo thumbnail của theme, các ô dưới cho bằng 0
   * Đường dẫn: chọn tùy biến 2 loại: .html ( muốn dot gì cũng được)
  /%category%/%postname%.html 
  /%postname%.html
 3. Cài đặt theme mong muốn, ….
 4. Cài đặt plugin: Cache (super cache, w3tc, wp rocket,…), SEO, Akismet (chống spam), Jetpack, các plugin chuyên dụng khác…..
 5. Viết cho page (trang): Giới thiệu, liên hệ, quy định, bản quyền, Bảo mật, sitemap….
 6. Tạo feed
 7. Tạo tài khoản các mạng xã hội: Facebook, twitter, G+, Tumblr, Linkdin,… dùng plugin Jetpack để khi post bài nó đẩy bài viết lên mạng XH luôn hoặc dùng plugin khác có chức năng này.
 8. Đăng ký blog lên webmaster tools của google.
 9. Viết bài cho blog… đường xa mệt mỏi…. đây là bước quan trọng nhất.
 10. Trang trí  cho blog đẹp một chút. (seach google…)

Vậy thôi.

 

Topics #cài đặt wordpress #sau khi cài đặt Wordpress