Chuyên mục: Wordpress

Bài viết liên quan genesis

Cho các bạn dùng theme Genesis. Mở file function.php trong child theme, thêm vào.   # Bài viết liên quan genesis function related_posts_categories() { if ( is_single ( ) ) { global $post; $count = …

Cài đặt WordPress

Chúng ta seach google từ khóa “cài đặt wordpress” sẽ có 565.000 kết quả, từ đó ta có rất nhiều Website, blog quan tâm viết bài cho WordPress. I. WordPress là gì? WordPress là một …