[ad_1]

Chuyển động Văn hóa tuần qua:


Dân trí Bộ phim đầu tay của nữ diễn viên Hồng Anh – “Đảo của dân ngụ cư” – đã giành được 8 đề cử quan trọng, lập kỷ lục tại LHP Quốc tế ASEAN. Chiến thắng cuối cùng với 3 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải “Phim hay nhất”, đã làm nức lòng nữ đạo diễn trẻ.
 >> “Đảo của dân ngụ cư” đoạt 3 giải thưởng tại LHP quốc tế ASEAN 2017

Dùng chuột để xoay ảnh ↔‘, id));

var desc = $control.find(‘.spin-desc’);
var l = (me.width – desc.width()) / 2;
desc.css(‘left’, l + “px”);

$control.css(‘height’, ‘auto’);

var slides = [];

for (var i = 0; i “;
$(“.VCSortableInPreviewMode[type=3]”).append(htmImg);

}
}
setTimeout(function () {
w360 = $(“.VCSortableInPreviewMode #LoadImgGetWH360”).width();
h360 = $(“.VCSortableInPreviewMode #LoadImgGetWH360”).height();
$(“.VCSortableInPreviewMode #LoadImgGetWH360”).remove();
//console.log(w360 + ‘-‘ + h360);
$(“#slide-360-” + id).spritespin({
// path to the source images.
source: slides,
width: 460, // width in pixels of the window/frame
height: (460 * h360 / w360), // height in pixels of the window/frame
//width: 460, // width in pixels of the window/frame
//height: 330, // height in pixels of the window/frame

frameTime: me.frameTime,
onLoad: function () { me.bindButton(id); }
});
}, 2000);
//

//
}
}
});
},
bindButton: function (id) {
$(‘#reload-spin-‘ + id).bind(‘click’, function () {
$(“#slide-360-” + id).spritespin({
animate: true
});
});
$(‘#slide-360-‘ + id).hover(function () {
$(this).next().hide();
}, function () {
$(this).next().show();
});
}
};

$(“.VCSortableInPreviewMode”).each(function () {
//var img = new Image();
//img.src = image.src;
// return {
// width: img.width,
// height: img.height
// };
if ($(this).attr(“type”) == “3”) {
LoadBox360Details.width = $(this).width();
LoadBox360Details.height = $(this).height();
LoadBox360Details.init($(this));
}
else if ($(this).hasClass(“PanoramaPhoto”)) {
PanoramaViewer.init($(this));
}

});

‘);
}
me.fbLoad(‘//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js’, function () {
FB.init({
appId: me.appId,
status: me.status,
xfbml: me.xfbml,
version: me.version
});

FB.Event.subscribe(‘xfbml.render’, me.renderButton);
FB.Event.subscribe(‘edge.create’, me.likeCB);
});
});
},
fbParse: function (ele) {
try {
FB.XFBML.parse(ele);
} catch (e) {
}
},
fbLoad: function (url, callback) {
callback = (typeof callback != ‘undefined’) ? callback : {};

$.ajax({
type: “GET”,
url: url,
success: callback,
dataType: “script”,
cache: true
});
},
getLikeShareCount: function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
$.ajax({
type: “GET”,
dataType: “json”,
url: ‘http://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats&format=JSON&urls=’ + url,
success: function (msg) {
if ($(eleShare) != null) {
var iCount = msg[0].share_count;
if (iCount == 0) {
$(eleShare).html(”);
}
else {
$(eleShare).html(iCount);
}
}

if ($(eleLike) != null)
$(eleLike).html(msg[0].like_count);

if ($(eleTotal) != null)
$(eleTotal).html(msg[0].total_count);
}
});
},
shareClick: function (hr) {
var wleft = screen.width / 2 – 700 / 2;
var wtop = screen.height / 2 – 450 / 2;

var link = hr != null ? hr : document.location.href;

var w = window.open(“http://www.facebook.com/sharer.php?u=” + link, “chia sẻ”,
‘toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width=700, height=485, top=’ + wtop + ‘, left=’ + wleft
);
w.focus();
return false;
},
fanpage: function () {
setTimeout(function () {
if (!$(‘.social-share .fb-like iframe’).is(‘:visible’))
$(‘.social-share’).remove();
}, 10000);
},
renderButton: function () {
$(‘.fb-send’).removeClass(‘hidden’).show().parent(‘.fbSendWrap’).children(‘:not(“.fb-send”)’).remove();
$(‘.fb-like’).removeClass(‘hidden’).show().parent(‘.fbLikeWrap’).children(‘:not(“.fb-like”)’).remove();
$(‘.imglikefake’).addClass(‘hidden’);
//console.log(‘vao’);
},
likeOnload: function (obj, width, height) {
$(obj).css({ ‘display’: ‘block’, ‘width’: width, ‘height’: height });
}
};
fbClient.init();
//fbClient.getLikeShareCount(‘http://dantri.com.vn/news-20170507222501838.htm’, ‘.chiasefb i’);

[ad_2]

Source link