Pháp học và pháp hành


Video bài pháp thoại Pháp học và pháp hành được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 26/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc.

Pháp học và pháp hành5.00/5 (100.00%) 7 votes
Source link

Leave a Reply