Niệm Phật thiền tịnh mật


Pháp thoại Niệm Phật thiền tịnh mật được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật lần thứ 35 tại chùa Phước Ấm, tỉnh Quảng Nam, ngày 07/02 năm Đinh Dậu

Niệm Phật thiền tịnh mật5.00/5 (100.00%) 5 votes
Source link

Leave a Reply