[ad_1]

Nghiệp và nhận thức do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Lễ Húy Nhật Tôn Sư – Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Linh Ứng Tương Mai

Nghiệp và nhận thức5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp

[ad_2]

Source link