[ad_1]

Bài giảng Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 342 đến 351) được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM, ngày 31-12-2017

Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 342 đến 351)5.00/5 (100.00%) 1 vote


[ad_2]

Source link