Hiểu đạo Phật thế nào cho đúng


Bài pháp thoại Hiểu đạo Phật thế nào cho đúng được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Linh Quang – Thôn Chương Nghĩa, Xã Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Hiểu đạo Phật thế nào cho đúng5.00/5 (100.00%) 3 votes
Source link

Leave a Reply