[ad_1]

Video bài giảng pháp Hãy bắt đầu từ việc nhỏ được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 25/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc.
Hãy bắt đầu từ việc nhỏ

Hãy bắt đầu từ việc nhỏ5.00/5 (100.00%) 5 votes


[ad_2]

Source link