Bồ tát tại gia phần 13

[ad_1]

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 13 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 16/04/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia phần 135.00/5 (100.00%) 3 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp

[ad_2]

Source link

Leave a Reply