Bồ tát tại gia phần 12


Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 12 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 18/04/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia phần 125.00/5 (100.00%) 3 votes


Chuyên mục: Thuyết PhápSource link

Leave a Reply