[ad_1]

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 11 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 26/03/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia phần 115.00/5 (100.00%) 4 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp

[ad_2]

Source link