Chuyên mục: Thiền

Hãy sống như ngày cuối cùng

Bài pháp thoại Hãy sống như ngày cuối cùng do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền, thành phố Toronto, Canada, ngày 30-09-2017 Hãy sống như ngày cuối cùng5.00/5 (100.00%) 1 vote …

Người mang gánh

Bài giảng Người mang gánh được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc, ngày 06/06/2017 nhân chuyến hoằng pháp Âu Châu năm 2017 Người mang gánh5.00/5 (100.00%) 1 vote …

Phật Pháp vấn đáp kỳ 39

Bài pháp thoại Phật Pháp vấn đáp kỳ 39 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền, thành phố Toronto, Canada, ngày 30-09-2017 Phật Pháp vấn đáp kỳ 395.00/5 (100.00%) 1 vote …

Chùa Phổ Quang miền sơn cước

Chùa Phổ Quang nằm tại tỉnh Đắk Lắk từng ba lần trùng tu, nâng cấp vào các năm 1962, 2007, 2013.  Gặp được thuận duyên, trong những ngày đầu đông vừa qua, nhân chuyến ngược lên miền …

Đường tu nhiều gian khó

Pháp thoại Đường tu nhiều gian khó được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngạn, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh Đường tu nhiều gian khó5.00/5 (100.00%) 1 vote Chuyên mục: …