Chuyên mục: Thiền

Xin đừng giựt nợ

Video pháp thoại Xin đừng giựt nợ được Sư Cô Thích nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Giác Viên, xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai, Bạc Liêu Xin đừng giựt nợ5.00/5 (100.00%) 3 votes …

Trí tuệ biện tài

Bài pháp thoại Trí tuệ biện tài được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Bát Nhã, Bauxite, Hoa Kỳ, ngày 26/03/2017 Trí tuệ biện tài5.00/5 (100.00%) 3 votes Chuyên mục: Thuyết Pháp Tags: …

Bình tĩnh sống

Bài pháp thoại Bình tĩnh sống được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng ngày 17/06/2017 tại nhà hàng chay Mandala, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Bình tĩnh sống5.00/5 (100.00%) 5 votes Chuyên mục: Thuyết …

Đi Với Phật – Với Ma

Pháp thoại vấn đáp Đi Với Phật – Với Ma được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại Chùa Bát Nhã, ngày 26/03/2017 Đi Với Phật – Với Ma5.00/5 (100.00%) 3 …

Tạp tu và chuyên tu

Có quan niệm cho rằng, người tu pháp môn Tịnh độ mà đọc tụng, nghiên cứu kinh điển, học tập giáo pháp ngoài các kinh Tịnh độ, và hành thiện tu phước (làm các việc …

Phước nào lớn nhất

Bài pháp thoại Phước nào lớn nhất được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Quang Minh The post Phước nào lớn nhất appeared first on Niệm Phật. Source link