Chuyên mục: Thiền

Thành tựu sự giáo hóa

Pháp thoại Thành tựu sự giáo hóa được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu 23.6.2017 Thành tựu sự giáo hóa5.00/5 (100.00%) 1 vote Chuyên mục: Thuyết Pháp Tags: …

Nghiệp và nhận thức

Nghiệp và nhận thức do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Lễ Húy Nhật Tôn Sư – Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Linh Ứng Tương Mai Nghiệp và nhận thức5.00/5 (100.00%) …