[ad_1]

Trong công tác triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám, chữa bệnh BHYT trong thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa có yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo công tác quản lý, thống kê minh bạch, xử lý nghiêm các đơn vị lạm dụng Quỹ BHYT theo quy định.

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kỹ thuật, cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT.

“Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở y tế có hành vi trục lợi, gian lận, lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHYT, để người dân nhận thức đúng về BHYT là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, là cơ chế tài chính có hiệu quả trong việc bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm những cơ sở y tế lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm những cơ sở y tế lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, mục tiêu của tỉnh Cà Mau đặt ra trong năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80,7%; năm 2018 đạt gần 85%; năm 2019 đạt trên 88,5% (gần 1,1 triệu dân) và đến năm 2020 đạt trên 92% (trên 1,1 triệu dân).

So với tỷ lệ bao phủ BHYT theo Quyết định của Thủ tướng (năm 2017: 79,2%, năm 2018: 83,3%, năm 2019: 86,8%, năm 2020: 90%), tỉnh Cà Mau đều đạt tỷ lệ bao phủ cao hơn, mỗi năm khoảng từ 1-2%.

Huỳnh Hải

[ad_2]

Source link