[ad_1]


Thứ tư, 10/5/2017 | 13:03 GMT+7

Thứ tư, 10/5/2017 | 13:03 GMT+7

Hành trình biến đổi cơ thể phái đẹp từ khi trẻ đến trở thành thiếu nữ, sinh con rồi già đi được mô phỏng qua video của Celia Bullwinkel.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “https://s.vnecdn.net/vnexpress/j/v51”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

[ad_2]

Source link