[ad_1]


Thứ tư, 3/5/2017 | 05:02 GMT+7

Thứ tư, 3/5/2017 | 05:02 GMT+7

Dành vài phút cho các bài tập quen thuộc plank, bật nhảy, gập bụng mọi lúc mọi nơi giúp bạn có nhiều năng lượng cho ngày làm việc, theo Glamor.

‘).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “https://s.vnecdn.net/vnexpress/j/v49”;
Parser.SITE_ID = 1003750;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();

//parse video vne old
parserOldVideo();

//ads – chi co tren mobile
if ( device_env == 1 ) {
common.parserAdsFullScreen();
}

//resize images
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});

 

[ad_2]

Source link