Câu 3: Qua các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25, 26, có thể thấy: – Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng hoặc một quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, lí lẽ (luận cứ) và […]

The post Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) (ngắn gọn) Văn 8 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online