A. NHÌN CHUNG VỀ NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM Câu 1: a. Bộ phận văn học chữ Hán Thứ tự Tác phẩm (Đoạn trích) Tác giả Thể loại 1 Con hổ có nghĩa Vũ Trinh Truyện 2 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Hồ Nguyên TRừng Truyện 3 Sông núi nước Nam Lí Thường […]

The post Soạn bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) (ngắn gọn) – bài 34 Văn 9 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online