I. Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS Câu 1. – Tự sự và miêu tả: – Thuyết minh khác tự sự và miêu tả: – Biểu cảm khác thuyết minh: – Nghị luận khác điều hành:   Câu 2. Mỗi kiểu văn bản đó sử dụng một phương thức […]

The post Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn (ngắn gọn) Văn 9 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online