Câu 1: Đọc kĩ các chú thích để hiểu nội dung, chủ đề vở kịch, hiểu vị trí của các nhân vật.   Câu 2: Mâu thuẫn trong Tôi và chúng ta không diễn ra quyết liệt, ở thế một mất một còn như mâu thuẫn giữa ta và địch trong các tác phẩm văn […]

The post Soan bài Tôi và chúng ta (ngắn gọn) – Lưu Quang Vũ Văn 9 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online