I. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Câu 1: – Trường hợp cần gửi thư ( điện) chúc mừng :     + Khi người nhận có những sự kiện vui mừng, phấn khởi, mang ý nghĩa như : được tặng huân chương, được nhận các học hàm học vị […]

The post Soan bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (ngắn gọn) Văn 9 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online