Câu 1: Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính hoặc lạc sang vấn đề khác trong khi triển khai văn bản. Tính thống nhất của văn bản được thể hiện ở các mặt sau: […]

The post Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn (ngắn gọn) Văn 8 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online