I-ÔN TẬP LÍ THUYẾT Câu 1: Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo: – Khi có một kế hoạch cần triển khai. – Khi có một sự kiện, sự việc cần thông báo rộng rãi… Câu 2: Nội dung và thể thức của một thông báo: Văn bản thông báo phải theo đúng thể […]

The post Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo (ngắn gọn) Văn 8 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online