Câu 1: Đọc các đoạn trích: Các từ xưng hô địa phương trong các đoạn trích trên là: u, mợ (đều dùng để thay thế cho mẹ). Từ mẹ là từ toàn dân, từ u là từ địa phương, còn từ mợ là một biệt ngữ xã hội. Câu 2: Tìm các từ xưng hô địa phương khác. Ví dụ: tui (tôi), tau (tao), hấn (hắn), […]

The post Soạn bài Chương trình ngữ văn địa phương (tiếp) (ngắn gọn) Văn 8 appeared first on Học giải bài tập.

hoc tap online