Video: Những giả thuyết về số lượng vũ trụ cùng tồn tại
Các nhà vật lý cho rằng có nhiều hơn một vũ trụ đang cùng tồn tại, nhưng chứng minh nó là điều không hề đơn giản.Source link

Leave a Reply