Video: Những giả thuyết về số lượng vũ trụ cùng tồn tại

[ad_1]


Các nhà vật lý cho rằng có nhiều hơn một vũ trụ đang cùng tồn tại, nhưng chứng minh nó là điều không hề đơn giản.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply