[ad_1]

Dưới chân núi Lớn, gần Bạch Dinh, Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Bruce Tremellen.

Bạch Dinh Vũng Tàu. Ảnh: Bruce Tremellen.

Bãi Trước của Vũng Tàu. Ảnh: Bruce Tremellen.

Người dân và du khách tắm biển ở Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Một góc Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Bến cá ở Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Những con thuyền neo đậu ở Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Lối lên tượng Đức Phật thành đạo ở Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremellen.

Đường lên tượng Đức Phật thành đạo ở Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremelle.

Tượng Đức Phật thành đạo ở Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremellen.

Cận cảnh tượng Phật. Ảnh: Bruce Tremellen.

Khung cảnh nhìn từ Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremellen.

[ad_2]

Source link