[ad_1]

Mỹ có 23 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 10 di sản văn hóa, 12 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp.

“);
$(“#abody strong”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.box-relate”).css(“width”, “480px”);

[ad_2]

Source link