[ad_1]

1

THPT Lưu Văn Liệt

570

Các trường thuộc TP Vĩnh Long; xã Thanh Đức (huyện Long Hồ); xã Mỹ An, Long Mỹ (huyện Mang Thít).

 


2

THPT Nguyễn Thông

500

Các trường thuộc TP Vĩnh Long; các xã Tân Hạnh, Lộc Hòa, Phước Hậu, Long Phước, Thanh Đức (huyện Long Hồ),.

 


3

THPT Trưng Vương

360

Các trường thuộc TP Vĩnh Long; Các xã Lộc Hòa, Tân Hạnh, Phước Hậu, Thanh Đức, Long Phước (huyện Long Hồ).

 


4

THPT Vĩnh Long

630

Các trường thuộc TP Vĩnh Long; Các xã Tân Hạnh, Lộc Hòa, Phước Hậu, Long Phước, Thanh Đức (huyện Long Hồ); xã Mỹ An, Long Mỹ (huyện Mang Thít).

 


5

THPT Phạm Hùng

550

Các trường thuộc huyện Long Hồ; Các xã Long Mỹ, Bình Phước, Hòa Tịnh, Tân Long Hội, Tân Long (huyện Mang Thít) xã Hòa Hiệp, Hoà Thạnh (huyện Tam Bình).

 


6

THPT Phú Quới

300

Các trường thuộc huyện Long Hồ, xã Tân Lộc (huyện Tam Bình).


7

THPT Hòa Ninh

280

Các trường thuộc huyện Long Hồ.


8

THPT Mang Thít

400

Các trường thuộc huyện Mang Thít; Các xã Quới An, Tân Quới Trung (huyện Vũng Liêm).

 


9

THPT Nguyễn Văn Thiệt

280

Các trường thuộc huyện Mang Thít; Các xã Quới An, Tân Quới Trung (huyện Vũng Liêm).

 


10

THPT Mỹ Phước

150

Các trường thuộc huyện Mang Thít.


11

THPT Võ Văn Kiệt

500

Các trường thuộc huyện Vũng Liêm.

 


12

THPT Nguyễn Hiếu Tự

395

Các trường thuộc huyện Vũng Liêm.

 


13

THPT Hiếu Phụng

320

Các trường thuộc huyện Vũng Liêm, xã Hòa Thạnh, Hoà Hiệp (huyện Tam Bình), xã Tân Long Hội, Tân Long (huyện Mang Thít).


14

THPT Hiếu Nhơn

260

Các trường thuộc huyện Vũng Liêm; Các xã Xuân Hiệp, Hòa Bình (huyện Trà Ôn).


15

THPT Bình Minh

560

Các trường thuộc huyện Bình Minh, xã Thành Lợi (huyện Bình Tân).

 


16

THPT Hoàng Thái Hiếu

350

Các trường thuộc huyện Bình Minh, xã Thành Lợi (huyện Bình Tân).

 


17

THPT Tân Quới

380

Các trường thuộc huyện Bình Tân.

 


18

THPT Tân Lược

330

Các trường thuộc huyện Bình Tân.


19

THPT Mỹ Thuận

190

Các trường thuộc huyện Bình Tân, xã Thuận An (huyện Bình Minh).


20

THPT Trần Đại Nghĩa

300

Các trường thuộc huyện Tam Bình; Các xã Nhơn Bình, Trà Côn, Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn).

 


21

THPT Tam Bình

260

Các trường thuộc huyện Tam Bình; Các xã Nhơn Bình, Trà Côn, Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn).

 


22

THPT Long Phú

200

Các trường thuộc huyện Tam Bình.


23

THPT Phú Thịnh

220

Các trường thuộc huyện Tam Bình, xã Thuận An (huyện Bình Minh), xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân).


24

THPT Phan Văn Hòa

260

Các trường thuộc huyện Tam Bình.


25

THPT Trà Ôn

395

Các trường thuộc huyện Trà Ôn; Các xã Ngãi Tứ, Bình Ninh (huyện Tam Bình); xã Đông Thành (huyện Bình Minh).

 


26

THPT Lê Thanh Mừng

250

Các trường thuộc huyện Trà Ôn; Các xã Ngãi Tứ, Bình Ninh (huyện Tam Bình); xã Đông Thành (huyện Bình Minh).

 


27

THPT Hựu Thành

270

Các trường thuộc huyện Trà Ôn; Các xã Hiếu Nghĩa, Hiếu Thành (huyện Vũng Liêm).


28

THPT Vĩnh Xuân

385

Các trường thuộc huyện Trà Ôn


29

THPT Hòa Bình

340

Các trường thuộc huyện Trà Ôn

Có                                       


[ad_2]

Source link