[ad_1]

Theo đó, Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị CĐ cơ sở thực hiện tốt các nội dung:

Phối hợp với chuyên môn đồng cấp quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ  thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và Công văn số 136/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 5/4/2017 của Bộ GD&ĐT về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017. Phổ biến đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đến cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017.

Tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhà giáo, người lao động được điều động làm nhiệm vụ ở các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về công tác thi, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực hoặc sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi.

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh năm 2017 theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

[ad_2]

Source link