[ad_1]

Theo đó, để các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh chủ động hơn trong công tác của mình đến hè, cũng như việc chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017-2018, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc thời gian tổng kết năm học 2016-2017 theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể:

Mầm non và GDTX: Thời gian tổng kết từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017.

Tiểu học, THCS và THPT: Thời gian tổng kết từ ngày 25/5/2017 đến 31/5/2017.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ (coi, chấm) các kỳ thi: Các trường THCS, THPT, TTGDTX thông báo đến CB, GV, CNV biết để chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, khi được Sở GD&ĐT điều động.

Cụ thể: Thi THPT quốc gia 2017: 22,23 và 24/6/2017. Tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn: 30,31/5 và 1/6/2017. Tuyển sinh vào các trường THPT: ngày 7,8/7/2017. Chấm thi thực hiện ngay sau công tác coi thi.

Dự kiến thời gian chuẩn bị năm học mới 2017-2018, các trường thông báo đến CB, GV, CNV được biết.


Stt

Cấp học

Tựu trường

Thực học

Khai giảng

1

Mầm non

Từ 14/8/2017

21/8/2017

05/9/2017

2

Tiểu học

Từ 14/8/2017

21/8/2017

05/9/2017

3

THCS, THPT

Từ 14/8/2017

21/8/2017

05/9/2017

4

GDTX

Từ 28/8/2017

04/9/2017

05/9/2017

[ad_2]

Source link