[ad_1]

Mục tiêu, có đủ số lượng giáo viên dạy tiếng Anh. Đến năm 2020, 100% giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông đạt chuẩn quy định theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tiếp tục triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh 10 năm đối với các cấp học: Đến năm 2020, 100% số học sinh lóớp 3 cấp tiểu học, 70% số học sinh lớp 6 cấp THCS, 60% số học sinh lớp 10 cấp THPT học chương trình tiếng Anh 10 năm.

Đến năm 2025: 100% học sinh phổ thông học chương trình tiếng Anh 10 năm.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là tuyển dụng, bổ sung 358 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn trình độ đào tạo và đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh, phấn đấu đến tháng 9/2020, 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực. Đồng thời, tiếp tục tập huấn bồi dưỡng về đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học tập hỗ trợ cho việc học Tiếng Anh, ứng dụng CNTT cho giáo viên đã đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh.

Từng bước bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo đủ thiết bị tối thiểu/lớp và 1 phòng chuyên dụng/trường…

[ad_2]

Source link