[ad_1]

Một trong những yêu cầu được Sở GD&ĐT nhấn mạnh tại văn bản này là tăng cường công tác truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ để Luật trẻ em và các văn bản quy định dưới luật được thực thi hiệu quả nhất, đặc biệt là tuyên truyền đường dây tư vấn miễn phí 18001567 để mọi trẻ em, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

Tăng cường giáo dục cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; các phòng GD&ĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở trợ giúp trẻ em, các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em, kiên quyết giải tán các cơ sở hoạt động không có giấy phép và vi phạm quyền trẻ em.

Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; thực hiện kịp thời quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

[ad_2]

Source link