[ad_1]

Theo đó, tuyển thẳng vào trường PTDTNT học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Dân tộc La Ha);

Học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành GD&ĐT phối hợp với các ngành tổ chức ở cấp THCS trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; thi viết thư quốc tế; thi giải Toán trên máy tính cầm tay; thi qua mạng Iternet; thi thí nghiệm thực hành; thi nghiên cứu khoa học – kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn (giải cá nhân hay đồng đội, không tính giải toàn đoàn) cấp quốc gia

Trường PTDTNT tỉnh tổ chức xét tuyển từ ngày 18/6/2017. Không giải quyết chuyển về trường các trường PTDTNT THCS-THPT trong suốt cả cấp học đối với học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh (trường hợp đặc biệt do Giám đốc quyết định).

Với tuyển sinh trưởng PTDTNT THCS – THPT: Từ danh sách thí sinh dự thi tại điểm thi của nhà trường, trừ những thí sinh đã trúng tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh, Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT THCS – THPT tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 của trường mình theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cách thức xét tuyển như Trường PTDTNT tỉnh

Trường hợp xét đến thí sinh dự thi cuối cùng mà chưa đủ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT THCS – THPT chuyển sang xét tuyển qua học bạ đối với những thí sinh không tham gia thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cách thức xét tuyển như sau:

Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau (tính lần lượt từ lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6): Có điểm trung bình các môn học cuối năm học cao hơn; Có tổng điểm trung bình hai môn Văn và Toán cao hơn.

Tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Không tuyển học sinh học chương trình bổ túc và các lớp phổ cập giáo dục.

[ad_2]

Source link