[ad_1]

Đối tượng áp dụng là cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên và các Trường PTDTNT tỉnh, huyện; học sinh ở các trường THPT trong toàn tỉnh được triệu tập tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; học sinh THPT đạt giải các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; cán bộ, giáo viên và những người tham gia dạy đội tuyển dự thi quốc gia, khu vực, quốc tế.

Theo dự thảo, hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập hàng tháng cho học sinh Trường THPT, Trường THPT Chuyên như sau:

Học sinh được xét cấp học bổng là học sinh có hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

Học sinh THPT Chuyên có điểm tổng kết môn chuyên từ 8,5 trở lên: Mức hỗ trợ bằng 0,15 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia: Mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh đạt giải Ba cấp quốc gia: Mức hỗ trợ bằng 0,4 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh đạt giải Nhì cấp quốc gia: Mức hỗ trợ bằng 0,5 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Học sinh đạt giải Nhất cấp quốc gia, giải Khuyến khích trở lên cấp khu vực hoặc quốc tế: Mức hỗ trợ bằng 1,0 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ theo từng học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học.

Hỗ trợ tiền tàu xe theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng cho học sinh đang học tại các Trường PTDTNT: Mức hỗ trợ 1 lần cả lượt đi và lượt về/năm học (ngoài chế độ tàu xe theo Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT của liên Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT).

Hỗ trợ học sinh THPT trong toàn tỉnh được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế như sau:

Học sinh THPT được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế: Mức hỗ trợ bằng 1,0 mức lương cơ sở/học sinh/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian bồi dưỡng thực tế nhưng tối đa không quá 3 tháng.

Học sinh THPT được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi quốc gia, khu vực và quốc tế tại Hà Nội thì trong thời gian ôn luyện học sinh được hỗ trợ tiền lưu trú, tiền nghỉ, tiền vé tàu xe đi lại theo chế độ công tác phí như đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chế độ bồi dưỡng cho đội tuyển quốc gia, khu vực và quốc tế: Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia dạy đội tuyển dự thi quốc gia, khu vực và quốc tế tại Trường THPT Chuyên được trả tiền thù lao 1 buổi cho 5 tiết dạy bằng 0,5 mức lương cơ sở. Thời gian dạy không quá 60 buổi/cho một kỳ thi.

Trường hợp mời chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài về dạy đội tuyển dự thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Tiền thù lao trả theo hợp đồng, mức trả 01 buổi cho 5 tiết dạy tối đa không quá 1,0 mức lương cơ sở. Thời gian dạy không quá 15 ngày/mỗi đội tuyển/kỳ thi.

Hiệu lực thi hành: Từ ngày 1/9/ 2017.

[ad_2]

Source link