[ad_1]

Theo hướng dẫn này, ngày 25/5/2017 là hạn cuối các trường THPT, các trung tâm hoàn thành xét điều kiện dự thi, công bố danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi, hoàn thành hồ sơ thí sinh; gửi báo cáo chính thức số liệu trước kỳ thi; nhận hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (Phiếu đăng ký và hồ sơ kèm theo); bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia về Sở GD&ĐT.

Ngày 27/5/2017: Kết thúc việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngày 7/6/2017: Hạn cuối các trường THPT, các trung tâm in và phát Giấy báo dự thi để thông báo cụ thể số báo danh, điểm thi, lịch thi, giờ thi, phòng thi/môn,… cho từng học sinh.

Ngày 18-19/6/2017: Các trường học được chọn đặt Điểm thi nhận hồ sơ thí vụ, ấn phẩm thi, thẻ chức danh,… của Điểm thi tại Sở GD&ĐT…

Ngày 8/7-17/7/2017: Các trường THPT, các trung tâm nhận đơn phúc khảo bài thi; xem xét, phân loại và tổng họp số liệu.

Ngày 11/7/2017: Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh toàn tỉnh. Các trường THPT, các trung tâm cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Ngày 30/7/2017: Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức với Bộ GD&ĐT.

Để tổ chức thực hiện kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đúng theo Quy chế và các văn bản hiện hành của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các trường học có liên quan cần tích cực chuẩn bị, triển khai, phổ biến rộng rãi và công khai các vấn đề cho mọi thành phần có liên quan được biết, bảo đảm sao cho quy trình tổ chức kỳ thi được tiến hành khoa học, chính xác và nghiêm túc.

[ad_2]

Source link