[ad_1]

Theo đó, giao cho giáo viên chủ nhiệm khối 12 năm học 2016 – 2017, cán bộ phụ trách thu và nhập dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng sư phạm để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho thí sinh trong việc thực hiện các qui định về đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm.

Nhắc nhở thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký để thực hiện đúng qui định riêng của từng trường, tránh trường hợp đã nộp nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhưng không được xét tuyển vì không tham gia sơ tuyển, thi tuyển năng khiếu, thi đánh giá năng lực theo qui định riêng của các trường.

[ad_2]

Source link