[ad_1]

Theo đó, yêu cầu 100% học sinh các trường tiểu học, THCS, phổ thông DTNT THCS, phổ thông DTNT THCS-THPT, các trường THPT, học viên Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX được bàn giao về địa phương quản lý và sinh hoạt trong dịp hè 2017.

Tuyệt đối không để học sinh sinh hoạt tự do mà không có tổ chức đoàn thể và chính quyền, gia đình quản lý; không để học sinh, học viên vi phạm pháp luật của nhà nước, không để xảy ra các trường hợp học sinh bị chết, bị tai nạn thương tích, đuối mrớc… các hoạt động cá nhân tự phát gây ra trong dịp hè 2017.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường phổ thông DTNT THCS, phổ thông DTNT THCS-THPT, các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX cần xây dựng kế hoạch và tổ chức bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè năm 2017 đảm bảo thời gian, nội dung quy định.

Riêng đối với phòng GD&ĐT các huyện, thành phố phải tổ chức lễ bàn giao điểm để các đơn vị trên địa bàn học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Cách thức, hình thức tổ chức bàn giao học sinh phải được tiến hành chu đáo, thiết thực hiệu quả. Biên bản bàn giao cần nêu rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và địa phương trong việc quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho học sinh trong hè.

Trong dịp nghỉ hè, các đơn vị, trường học cần tận dụng sân chơi, sân tập, lớp học trong khuôn viên nhà trường để học sinh trong và ngoài nhà trường làm địa điểm sinh hoạt hè, xong phải có nội quy, quy định cụ thể rõ ràng, tránh hư hại cơ sở vật chất và làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong nhà trường.

Các đơn vị, trường học không tổ chức bàn giao học sinh về địa phương để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm các quy định chung, vi phạm pháp luật hoặc xảy ra các trường hợp học sinh bị chết, bị tai nạn thương tích, đuối nước… trong dịp hè phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành…

[ad_2]

Source link