[ad_1]

Ngày 7/7: Các Sở GDĐT công bố kết quả chấm thi THPT quốc gia.

Từ ngày 8/7 đến hết ngày 17/7/2017: Các đơn vị ĐKDT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Trước 14/7: Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Trước 15/7: Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trước 17 giờ ngày 15/7: Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh.

Trước ngày 20/7: Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường.

Trước 17 giờ ngày 21/7: Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng.

Từ 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức trực tuyến

Từ 15/7 đến 17 giờ ngày 23/7: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Trước 17 giờ ngày 25/7: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu).

Trước 17 giờ ngày 26/7: Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Từ 28/7 đến 17 giờ ngày 30/7: Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trước 17 giờ ngày 1/8: Các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 7/8 (tính theo dấu bưu điện): Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1.

Từ 13/8: Các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung).

[ad_2]

Source link