[ad_1]

Hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, đồng thời giúp các cơ quan quản lý thu thập thông tin chính xác, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị về công tác quản lý, chỉ đạo thi của cơ quan quản lý giáo dục, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đủng quv chế.

Đối tượng thanh tra là các trường THPT, các Trung tâm GDNN&GDTX, TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh và các Ban của Hội đồng thi (in sao đề thi, vận chuyển, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo) và Hội đồng xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Cụ thể, thanh tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi trong 6 ngày, từ ngày 8/5/2017 đến ngày 13/5/2017; thanh tra Ban in sao đề thi 14 ngày, từ ngày 10/6/2017 đến ngày 24/6/2017; thanh tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi 3 ngày, từ ngày 19/6/2017 đến ngày 21/6/2017; thanh tra công tác coi thi từ ngày 22/6/2017 đến ngày 24/6/2017; thanh tra công tác chấm thi từ ngày 25/6/2017 đến ngày 5/7/2017; thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT từ ngày 9/7/2017 đến ngày 11/7/2017; thanh tra công tác phúc khảo từ ngày 19/7/2017 đến ngày 21/7/2017.

Được biết, kỳ thi THPT quốc gia 2017, toàn tỉnh có 5943 thí sinh đăng ký dự thi (THPT: 5238, GDTX: 705) với 259 phòng thi.

Cụ thể số thí sinh tại các điểm thi như sau: Điểm thi THPT huyện Bảo Thắng: 677 thí sinh/29 phòng thi; THPT huyện Bảo Yên: 654 thí sinh/ 29 phòng thi; THPT số 1 huyện Bát Xát: 408 thí sinh/17 phòng thi;

Điểm thi THPT số 2 Bát Xát: 122 thí sinh/6 phòng thi; THPT số 1 huyện Bắc Hà: 395 thí sinh/17 phòng thi; THPT số 2 huyện Bắc Hà: 125 thí sinh/6 phòng thi; THPT số 1 TP Lào Cai: 710 thí sinh/ 30 phòng thi;

Điểm thi THPT số 2 TP Lào Cai: 334 thí sinh/14 phòng thi; THPT số 3 TP Lào Cai: 356 thí sinh/16 phòng thí; THPT số 4 TP Lào Cai: 323 thí sinh/14 phòng thi; THPT huyện Mường Khương: 400 thí sinh/ 18 phòng thi; THPT huyện Sa Pa: 350 thí sinh/ 16 phòng thi; THPT huyện Si Ma Cai: 321 thí sinh/ 14 phòng thi; THPT số 1 huyện Văn Bàn: 502 thí sinh/ 21 phòng thi; THPT số 2 huyện Văn Bàn: 266 thí sinh/ 12 phòng thi.

[ad_2]

Source link