[ad_1]

Theo đó yêu cầu các trường tiểu học và phổ thông có học sinh tiểu học tổ chức dạy học môn tiếng Anh phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương, chỉ tổ chức dạy học tiếng Anh đối với các lớp dạy học 2 buổi/ngày.

Có tài liệu hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên và các đồ dùng dạy học tối thiểu để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho dạy học môn Tiếng Anh.

Các lớp dạy học chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần phải đảm bảo: Giáo viên tham gia giảng dạy có trình độ đào tạo tiếng Anh từ cao đẳng sư phạm trở lên, đạt năng lực ngôn ngữ tiếng Anh từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh tiểu học.

Hiệu trưởng phải kiểm tra và duyệt kế hoạch dạy học do giáo viên đề xuất theo tài liệu mà trường sử dụng. Kế hoạch dạy học phải đảm bảo hoàn thành các đơn vị kiến thức, kĩ năng khi kết thúc từng giai đoạn dạy học (cuối học kì 1, cuối năm học).

Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.

Thực hiện đánh giá và sử dụng kết quả học tập môn Tiếng Anh theo quy định hiện hành. Tăng cường thêm tài liệu tham khảo và các trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh.

Về tài liệu day học, đối với chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần, sử dụng bộ sách Tiếng Anh (lớp 3, lớp 4, lớp 5) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Macmillan;

Đối vói những trường chưa có đủ điều kiện về giáo viên để dạy 4 tiết/tuần có thể xây dựng kế hoạch dạy học 2,3 tiết/tuần. Các trường có thể lựa chọn một trong các bộ tài liệu sau :

Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5:Bộ sách Tiếng Anh (lóp 3, lớp 4, lóp 5) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Macmillan (phân phối chương trình 2,3 tiết/tuần);

Bộ sách Let’s learn English (lớp 3, lớp 4, lớp 5) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (chỉ dạy 2 tiết/tuần).

Bộ sách Let’s Go của Nhà xuất bản Đại học Oxford (chỉ dạy 2 tiết/tuần).

Đối với tổ chức dạy học tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

[ad_2]

Source link