[ad_1]

Mục đích của Giải thưởng

Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;

Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học;

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Đối tượng tham gia Giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2017).

Số lượng đề tài tham gia xét Giải thưởng

Số lượng đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng của các đơn vị được xác định như sau:

Đơn vị có đào tạo sinh viên theo chương trình tiên tiến hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), hoặc có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 10.000 sinh viên trở lên được gửi tối đa 7 đề tài.

Đơn vị không thuộc đối tượng quy định trên được gửi tối đa 3 đề tài.

Đơn vị có khoa, phòng, ban được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm 2016 được gửi thêm tối đa 3 đề tài.

Đơn vị có đề tài đạt giải nhất trong năm 2016 thì cứ mỗi giải nhất được gửi thêm 1 đề tài.

Đơn vị được giao đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo được gửi thêm tối đa 2 đề tài.

Lưu ý: Các đề tài phạm quy sẽ không được xét giải. Các đơn vị cần kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi nộp để đảm bảo không vi phạm Điều 11 của Quy chết xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Năm 2016, nhiều đề tài đã vi phạm khoản 2 Điều này nên không được xét giải, cụ thê là có ghi thông tin về sinh viên thực hiện, người hướng dẫn, tên cơ sở giáo dục đại học trong báo cáo tổng kết (Trong trường hợp tên cơ sở giáo dục đại học là một phần trong tên đề tài và nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ).

Địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng

Bộ GD&ĐT giao 1 đơn vị đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo thuộc 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng.

Thông tin về đơn vị được giao đăng cai tổ chức vòng sơ khảo: Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Thông tin về bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thời gian tổ chức xét tặng Giải thưởng, kinh phí thực hiện Giải thưởng xem chi tiết TẠI ĐÂY

[ad_2]

Source link