[ad_1]

Theo văn bản số 1797/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT gửi Sở GD&ĐT thành phố, mục đích của Hội nghị này nhằm thống nhất nhận thức về đổi mới kỳ thi THPT quốc gia và cách thức tổ chức thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cho các sở GDĐT, Cục Nhà trường. Nâng cao trách nhiệm và kỹ năng thanh tra cho cán bộ thanh tra, kiểm tra các sở GDĐT, Cục Nhà trường.

Hội nghị sẽ giới thiệu một số điểm mới về quy chế thi THPT quốc gia năm 2017; hướng dẫn cách thức tổ chức, phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2017;

Làm rõ nội dung thanh tra thi theo Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; kỹ năng thanh tra thi; các thức xử lý các vấn đề, tình huống trong quá trình thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia.

Bộ GD&ĐT yêu cầu mỗi đơn vị cử 4 người (đại diện lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở). Các Sở GD&ĐT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, mỗi Sở GD&ĐT cử 6 người.

[ad_2]

Source link