[ad_1]

Theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT yêu cầu thí sinh có nguyện vọng đăng kí xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường thì mỗi trường thí sinh đăng kí một phiếu và gửi kèm các hồ sơ minh chứng liên quan theo từng phiếu cho sở để sở tổng hợp gửi về các trường tổ chức xét tuyển.

Trong trường hợp thí sinh đăng kí một trường nhưng nhiều nguyện vọng thì chỉ cần khai trên 1 phiếu và gửi kèm 1 các hồ sơ minh chứng liên quan cho sở để sở tổng hợp gửi về các trường tổ chức xét tuyển.

[ad_2]

Source link