[ad_1]

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 về việc phê duyệt mục tiêu,  nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã số: KHCN-TN/16-20.

Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung theo Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Các đề xuất và tổng hợp danh mục các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi về Bộ GD&ĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; bản mềm gửi theo email: vukhcns@moet.edu.vn, vukhcns@moet.gov.vn trước ngày 15/5/2017.

[ad_2]

Source link