[ad_1]

Văn băn yêu cầu các đơn vị xây dựng, duy trì và đẩy mạnh các mô hình hoạt động giáo dục phòng, chống ma tuý trong nhà trường; xây dựng nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy phù hợp với đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống ma tuý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức ký cam kết “trường học không ma túy”.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện sau khi nhận được công văn; hằng năm báo cáo kế hoạch, đánh giá hoạt động về Sở GD&ĐT theo các mốc thời gian: định kỳ 6 tháng (trước ngày 1/6); 1 năm (trước ngày 20/11) (qua phòng Công tác chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên) để tổng hợp báo cáo theo kế hoạch của UBND tỉnh.

[ad_2]

Source link