[ad_1]

Nghiên cứu kỹ Dự thảo chúng tôi thấy, Chương trình đã kế thừa những ưu điểm của chương trình giáo dục hiện hành và có nhiều điểm mới từ cấp tiểu học cho đến trung học phổ thông (THPT). Nét nổi bật trong Dự thảo Chương trình là không chỉ khắc phục tình trạng quá tải của Chương trình giáo dục phổ thông, nhất là ở cấp THPT, mà Dự thảo đã thực sự quán triệt tinh thần mục tiêu chuyển định hướng giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, đồng thời xác lập 2 giai đoạn của giáo dục phổ thông.

Như trước đây chúng ta học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 (tức là từ bậc tiểu học đến bậc THPT) thì nay từ bậc tiểu học đến hết trung học cơ sở là hết phổ thông (giai đoạn giáo dục cơ bản) còn từ lớp 10 đến lớp 12 là định hướng nghề nghiệp (giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp).

Một trong những điểm nhấn của Chương trình lần này là hệ thống các môn học của Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc, cho các em được lựa chọn những môn học yêu thích, phù hợp với sở trường và năng lực và nghề nghiệp sau này.

Cùng với đó là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xuyên suốt từ bậc tiểu học đến THPT. Nhất là việc cập nhật được tình hình hiện tại và tương lai với định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và từng bước hội nhập với thế giới, được thể hiện ở việc tăng cường các môn học Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật, tích hợp một số môn truyền thống thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, áp dụng mô hình giáo dục STEM vận dụng tổng hợp các lĩnh vực: Toán học – khoa học – công nghệ – kỹ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn và quan hệ cộng đồng…

Có thể nói đây là bước đổi mới cần thiết và quan trọng, chuẩn bị cho một lộ trình, một chiến lược dài hơi hơn cho sự nghiệp đổi mới giáo dục ở những năm tiếp theo, bởi nó thực sự đáp ứng xu thế tất yếu đáp ứng được yêu cầu mới của thời đại thế kỷ 21, để giúp các em vận dụng các tri thức đã học vào đời sống, phát triển năng lực hành động, năng lực thực tiễn…

Vấn đề đặt ra lúc này là cần cân nhắc thật kỹ lưỡng để lựa chọn hướng đi phù hợp, nhất là để đảm bảo tính ổn định và hạn chế thay đổi nhiều sẽ gây tốn kém, Chương trình cần thực hiện tốt việc dự báo về khả năng phát triển trí tuệ của người học, khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ năng lực thực hiện và chuẩn bị cơ sở vật chất, trong bối cảnh nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học, thiết bị giáo dục.

Bởi dù Chương trình có hay đến đâu nhưng không có người thực hiện hoặc không đủ điều kiện để thực hiện thì cũng vô ích. Vì thế cần có sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Trong đó một trong những yếu tố cần được quan tâm hàng đầu đó chính là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy – học.

[ad_2]

Source link