[ad_1]

Tại văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở GDMN trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết đúng theo qui định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thực hiện đúng các nội quy, quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt và đảm bảo các các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN, xây dựng nền nếp, kỷ cương, thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ và tinh thần của trẻ. Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm đạo đức nhà giáo. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.

Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức, ban ngành cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là công tác quản lý cấp phép thành lập đảm bảo đúng quy định, giám sát và kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và vi phạm các quy định về an toàn trường học.

Phối hợp tốt giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh và gia đình trẻ trong việc theo dõi, chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là những trẻ có nhu cầu đặc biệt, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bắt cóc trẻ em; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với trẻ em trong các cơ sở GDMN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường lớp.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trên địa bàn.

[ad_2]

Source link