[ad_1]

Ảnh: kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại thành phố Đà Nẵng có 10.003 thí sinh dự thi, trong đó có 9.501 thi sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 94,98%.Ảnh: kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại thành phố Đà Nẵng có 10.003 thí sinh dự thi, trong đó có 9.501 thi sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 94,98%.

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại thành phố Đà Nẵng có 10.003 thí sinh dự thi, trong đó có 9.501 thi sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 94,98%. Có 2 trường THPT có thí sinh đỗ tốt nghiệp 100% là Trường THPT Sky – Line (với 28/28 học sinh) và THPT chuyên Lê Quy Đôn (với 277/ 277 học sinh). Đơn vị có số tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất là Trung tâm GDTX số 1 với 66,13% (82 học sinh đỗ/124 học sinh dự thi).

 Thông tin chi tiết và tỉ lệ cụ thể các trường như sau:

Số
TT


 

Tên trường


 

Số HS
dự thi


 

Số tốt nghiệp


 

TS


 

Tỷ lệ


 

1


 

001-THPT Nguyễn Hiền


 

643


 

629


 

97.82


 

2


 

002-THPT Phan Châu Trinh


 

1222


 

1221


 

99.92


 

3


 

003-THPT Trần Phú


 

818


 

811


 

99.14


 

4


 

005-THPT chuyên Lê Quý Đôn


 

277


 

277


 

100


 

5


 

007-THPT Thái Phiên


 

838


 

829


 

98.93


 

6


 

009-THPT Quang Trung


 

137


 

115


 

83.94


 

7


 

010-THPT Hoàng Hoa Thám


 

532


 

531


 

99.81


 

8


 

011-THPT Ngô Quyền


 

440


 

419


 

95.23


 

9


 

014-THPT Ngũ Hành Sơn


 

433


 

394


 

90.99


 

10


 

016-PT Hermann Gmeiner


 

125


 

115


 

92


 

11


 

017-THPT Nguyễn Trãi


 

476


 

471


 

98.95


 

12


 

018-THPT Khai Trí


 

34


 

32


 

94.12


 

13


 

020-THPT Hòa Vang


 

527


 

526


 

99.81


 

14


 

021-THPT Phan Thành Tài


 

503


 

470


 

93.44


 

15


 

022-THPT Ông Ích Khiêm


 

499


 

437


 

87.58


 

16


 

023-THPT Phạm Phú Thứ


 

376


 

340


 

90.43


 

17


 

026-THPT Nguyễn Thượng Hiền


 

413


 

407


 

98.55


 

18


 

027-THPT Tôn Thất Tùng


 

520


 

490


 

94.23


 

19


 

028-THPT Thanh Khê


 

374


 

363


 

97.06


 

20


 

029-THPT Cẩm Lệ


 

236


 

216


 

91.53


 

21


 

031-THPT Hiển Nhân


 

67


 

54


 

80.60


 

22


 

033-THPT Sky-Line


 

28


 

28


 

100


 

23


 

034-Trung tâm GDTX số 1


 

124


 

82


 

66.13


 

24


 

035-Trung tâm GDTX số 2


 

305


 

203


 

66.56


 

25


 

036-Trung tâm GDTX số 3


 

56


 

41


 

73.21


 

 


 

Tổng cộng


 

10003


 

9501


 

94.98


 

 

[ad_2]

Source link