[ad_1]

Cụ thể, tuyển sinh 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi vào học lớp 6 trên địa bàn với phương thức xét tuyển.

Với tuyển sinh vào lớp 6 THCS, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và dân cư của mỗi địa phương để lập kế hoạch tuyển sinh và trình ủy ban nhân dân huyện/thành phố phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường THCS trên địa bàn quản lý.

Mỗi trường THCS, trường PTCS hoặc trường THPT có cấp THCS thành lập một tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh. Các trường THCS xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh trên địa bàn được biết; tổ chức thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của học sinh dự tuyến; tố chức xét tuyển.

Trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh phải đảm bảo nguyên tắc: Tuyển sinh vào học lớp 6 tất cả học sinh trong độ tuổi quy định và đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (học sinh sinh năm 2006). Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định (tuổi tuyển sinh vào lớp 6 với đối tượng này từ 11 đến 14 tuổi).

Để đảm bảo huy động học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục THCS ra lóp, các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trong quá trình tuyển sinh lớp 6, tạo mọi điều kiện để thu nhận hết số học sinh quá tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 chương trình GDTX cấp THCS theo cách thức như sau:

Nếu số học sinh quá tuổi có từ 15 em trở lên nhà trường mở lớp học GDTX cấp THCS; nếu số học sinh quá tuổi dưới 15 em, nhà trường bố trí học sinh vào các lớp 6 và sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh theo chương trình GDTX cấp THCS.

Học sinh dự tuyển vào trường PTDTNT huyện làm hai bộ hồ sơ: phô tô 1 bộ nộp cho trường PTDTNT huyện, 1 bộ nộp cho trường THCS đăng ký xét tuyển. Khi trúng tuyển và đến nhập học tại trường nào thì học sinh mang hồ sơ gốc đến nộp cho trường đó. Các trường tiếp nhận hồ sơ từ ngày 3/7/2017 đến ngày 15/7/2017.

Với các trường PTDTNT huyện, được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. Hình thức tuyển sinh là xét tuyển.

[ad_2]

Source link