[ad_1]

Theo đó, tùy theo đặc điểm khí hậu, thời tiết ở địa phương, căn cứ vào điều kiện của nhà trường và được sự đồng thuận của cha, mẹ học sinh về chủ trương, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc mặc đồng phục, quy định kiểu dáng, màu sắc và số ngày mặc đồng phục trong tuần.

Màu đồng phục phải được thiết kế đơn giản, phù hợp với lứa tuổi, không cầu kỳ, đúng hướng dẫn của Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT; trường hợp cần có sự thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hiệu trường các trường học có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng trường, họp Ban đại diện cha, mẹ học sinh tổ chức lấy ý kiến toàn thể phụ huynh và thống nhất thực hiện (Biên bản các cuộc họp được lưu trong hồ sơ nhà trường).

[ad_2]

Source link